پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

جلسه سرپرست پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) اهواز با ریاست محترم مجتمع آموزش فنون صنعت نفت و معاونت محترم خدمات عملیات غیرصنعتی صنعت نفت

در این دیدار در مورد تعامل متقابل میان دانشگاه و مناطق نفت خیز جنوب مواردی را بیان کردند.

صبح امروز یکشنبه ۷ آبان ماه و همزمان با شروع آئین استقبال از دانشجومعلمان پردیس، دکتر مریم جان بزرگی به همراه مهندس مهدی خلفی معاونت توسعه و منابع انسانی پردیس با مهندس ویسی شیخ رباط معاونت محترم خدمات عملیات غیرصنعتی صنعت نفت و دکتر ناصری کریموند ریاست محترم مجتمع آموزش فنون صنعت نفت دیدار کردند.
در این دیدار در مورد تعامل متقابل میان دانشگاه و مناطق نفت خیز جنوب مواردی را بیان کردند.

 


نظرات کاربران