پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

مراسم تجلیل از دانشجو معلمان ممتاز شاهد و ایثارگر پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) خوزستان

رئیس دانشگاه با سخنان خود در مورد دفاع مقدس بیان کردند که دانشجو باید در همه ابعاد رشد کند. و در کنار پیشرفت علمی و پژوهشی تاریخ گذشته خود را بداند و آن را فراموش نکند.

مراسم تجلیل از دانشجو معلمان ممتاز شاهد و ایثارگر پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پردیس؛ در روز شنبه ۱۳ آبان ماه؛ مراسم تجلیل از دانشجومعلمان ممتاز شاهد و ایثارگر پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) با حضور دکتر مسعود صالحی شبلیزی رئیس مدیریت امور پردیس های خوزستان، دکتر مریم جان بزرگی سرپرست پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س)، مهندس مهدی خلفی معاونت توسعه و منابع انسانی پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س)، آقای بایمانی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ اهواز، آقای ملک پور زاده معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ اهواز، خانم خضوعی رئیس اداره آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، خانم یزدانی کارشناس آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان، خانم عباسی کارشناس آموزش عالی بنیاد و امور ایثارگران منطقه ۲، خانم بازبرین کارشناش آموزش عمومی بنیاد و امور ایثارگران منطقه ۲، به همراه دانشجو معلمان ممتاز شاهد و ایثارگر برگزار شد.

در این جلسه دکتر صالحی ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان؛ برگزیده شدن دانشجومعلمان شاهد و ایثارگر را بهترین و زیباترین دفاع از آرمان های شهدا، ایثارگران و جانبازان دانست. رئیس دانشگاه با سخنان خود در مورد دفاع مقدس بیان کردند که دانشجو باید در همه ابعاد رشد کند. و در کنار پیشرفت علمی و پژوهشی تاریخ گذشته خود را بداند و آن را فراموش نکند.

در پایان این مراسم از دانشجو معلمان ممتاز شاهد و ایثارگر تقدیر شد و هدایایی از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران به آن ها اهداء شد.


نظرات کاربران