پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

در دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان برگزار گردید:

برگزاری نشست مشترک بین دانشگاه فرهنگیان و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نشست بررسی زمینه های همکاری فرهنگی، رفاهی و اموزشی بین دانشگاه فرهنگیان و مناطق نفت خیز جنوب برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان، روز سه شنبه تاریخ 1402/08/17 نشست مشترکی مابین  ویسی شیخ رباط،معاونت خدمات عملیات غیر صنعتی مناطق نفت خیز جنوب و تیم همراه با  صالحی ،رئیس مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان و سرپرست و معاون پشتیبانی حضرت فاطمه الزهرا (س) برگزار گردید.

دراین نشست درخصوص زمینه های همکاری فرهنگی، رفاهی و اموزشی بین دانشگاه فرهنگیان و مناطق نفت خیز جنوب توافقات اولیه صورت پذیرفت و قرار براین شد پس از تنظیم تفاهم نامه، در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تفاهم نامه همکاری بین دو دانشگاه و مناطق نفت خیز جنوب  امضا شود.


نظرات کاربران