پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

بازدید سرپرست پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) اهواز از مرکز دخترانه اروند آبادان

در روز چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ دکتر جان بزرگی سرپرست پردیس به همراه خانم سیده زهرا حسن زاده معاونت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و همچنین خانم افسانه موسی خانی کارشناس فرهنگی پردیس از مرکز دخترانه اروند آبادان بازدید کردند. سرپرست پردیس  از خوابگاه، سلف دانشجویی، سالن ورزشی بازدید کردند.

در پایان جلسه شواری صنفی و نماینده کانون ها تشکیل شد و سرپرست پردیس در مورد مسائل و دغدغه ها به گفتگو با دانشجویان پرداختند‌.

 


نظرات کاربران