پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

جلسه دانشگاه فرهنگیان با نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی

مهندس یوسفی نماینده مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید میدانی از پردیس، قول همکاری و مساعدت به دانشگاه فرهنگیان خوزستان جهت تکمیل پروژه عمرانی و بهبود فضای آموزشی، تجهیزات و...را داد.

به گزارش روابط عمومی پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س)، صبح روز یکشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۲، جلسه دانشگاه فرهنگیان خوزستان با مهندس مجتبی یوسفی نماینده مردم شریف اهواز، باوی، حمیدیه وکارون و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) برگزار شد.

 در ابتدای این جلسه، دکتر صالحی شبلیزی ریاست امور پردیس های خوزستان نقش جایگاه دانشگاه فرهنگیان در ارتقای سطح علمی و آموزشی و همچنین نیاز دانشگاه به تکمیل پروژه های عمرانی در پردیس ها که همواره بیشترین تعداد دانشجویان را در خود اختصاص داده صحبت نمود.

در ادامه، مهندس یوسفی نماینده مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید میدانی از پردیس، قول همکاری و مساعدت به دانشگاه فرهنگیان خوزستان جهت تکمیل پروژه عمرانی و بهبود فضای آموزشی، تجهیزات و...را داد.


نظرات کاربران