پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

برگزاری اردوی راهیان پیشرفت دانشجومعلمان پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) 

اردوی راهیان پیشرفت دانشجومعلمان پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) برگزار شد. بازدید از پتروشیمی ماهشهر و پالایشگاه از برنامه های این اردو بود.


نظرات کاربران