پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

بازدید شهردار کلانشهر اهواز از پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) 

شهردار اهواز قول مساعد برای حل معضلات پیاده رو، زیبا سازی و سایر مشکلات مربوط به حوزه اختیاری شهرداری را برای این پردیس دادند.

صبح روز پنج شنبه ۱۶ آذرماه؛ به مناسبت روز دانشجو، آقای رضا امینی شهردار کلانشهر اهواز از پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) به همراه دکتر صالحی شبلیزی رئیس امور پردیس های استان خوزستان و آقای خلفی معاونت امور دانشجویی پردیس بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید شهردار اهواز قول مساعد برای حل معضلات پیاده رو، زیبا سازی و سایر مشکلات مربوط به حوزه اختیاری شهرداری را برای این پردیس دادند.


نظرات کاربران