پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

میدان تیر و اردوی عملی واحد درس آمادگی دفاعی دانشجو معلمان پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) اهواز

اردوی عملی واحد درسی آمادگی دفاعی صبح روز شنبه ۱۸ آذرماه، در راستای انسجام بخشیدن به بخش عملی درس آمادگی دفاعی دانشجو معلمان و افزایش مهارت های فردی و گروهی به مدرسی سردار مراد حاجتی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خوزستان برگزار شد.
 در این اردو دکتر جان بزرگی سرپرست پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) و خانم موسی خانی کارشناس فرهنگی پردیس حضور داشتند.
 

 


نظرات کاربران