پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

بازدید سرپرست پردیس از آزمون پایانی پودمان دوم در پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) اهواز

 دکتر مریم جان بزرگی سرپرست پردیس حضرت فاطمه الزهرا(س) اهواز از روند برگزاری آزمون پایانی پودمان دوم در پردیس بازدید به عمل آوردند.


نظرات کاربران