پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

 بانگ «الله اکبر» در اردوی سفیران کوثر  بهمن 1402

ما با ندای الله اکبر هم هویت انقلابی خودمون رو فریاد می زنیم و هم به محله مون هویت انقلابی میدیم.
شب ۲۲بهمن نمادی از اتحاد و یک صدایی تماااام مردم ایرانه
 بانگ «الله اکبر» در اردوی سفیران کوثر  بهمن 1402
 


 


نظرات کاربران